Nasıl alışveriş yapılır

ALIŞVERİŞİN ŞARTLARI

İslâm hukukunda satış akdinin sahîh olmasının şartları umumî ve husûsî olmak üzere iki kısma ayrılır.
Umûmî şartlar şunlardır:

1- Satışın muvakkat (belli bir zaman için) olmaması ve satışda bir fâide bulunması.
2- Satılan malın ve karşılığında verilecek paranın malum olması.
3- Satışı ifsâd edecek bir şart olmaması. Müfsid şart; akdin iktizâ etmediği, akde mülâyim olmayan, dînen ve örfen sâbit olmayan ve iki taraftan birine menfaat sağlamayan şarttır.
4- Alan ve satanın akdi, zorlama ile değil, kendi rızâsı ile yapması
Husûsî şartlar:

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş